Statens byggtekniske etat:

• Ansvarlig prosjekterende for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 3

• Ansvarlig kontrollerende for prosjektering av bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 3

• Ansvarlig utførende for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 3

• Ansvarlig kontrollerende for utføring av bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 3

Sentralgodkjenning:VVS Planlegging AS har følgende godkjenninger/autorisasjoner:

Forsikringens Godkjenningsnevnd -FG:

- FG prosjekterende
- FG kontrollerende for prosjektering
- FG utførelse
- FG kontroll for utførelsen


FG-godkjenning:


Brannsikkerhet - ENØK - Prosessteknikk - Sprinklerkontroller - VVS teknikk

Klikk på bildet
Klikk på bildet