Brannsikkerhet - ENØK - Prosessteknikk - Sprinklerkontroller - VVS teknikk

Sanitæranlegg :
- Kontrollerende utførelse og prosjektering

Vannbærende varmeanlegg :
- Energivurdering
- Energimerking
- Energigjenvinning
- Fjernvarme
- Fyrromsutrustning
- ENØK
- Innregulering
- Kontrollerende utførelse og prosjektering

Slokkeanlegg (aktive) :
- Sprinkleranlegg
- Vanntåkeanlegg
- Sprinkler-/vanntåkekontroller
- Trykksetting og røykventilering
- Kontrollerende utførelse og prosjektering


Gassanlegg :
- Trykkluft
- Propan/Naturgass

Kjøle/Kuldeanlegg

Luftbehandling

Luftkjøling :

- Isvannsanlegg
- Innregulering

Prosessanlegg :

- Damp- og kondensatanlegg
- Hetolje
- Fiskolje
- Melasse

VA teknikk

Tjenester som VVS Planlegging AS utfører :