VVS Planlegging AS er et sentralgodkjent VVS rådgiverfirma innen VVS teknikk, og FG godkjent sprinklerforetak innen prosjektering, kontroll av prosjektering og kontroll av utførelsen.
Gå direkte til Tjenester for en utfyllende tjenesteoversikt.

VVS Planlegging AS bistår våre oppdragsgivere gjennom hele prosessen:
-Fra ide
-Prosjekteringsfasen
-Til ferdig installert og dokumentert anlegg.

Av programvare som VVS Planlegging AS blant annet benytter:
- Autocad
- Databasert hydraulisk beregningsprogram for sprinkler
- SIMIEN, som utfører simuleringer av tilstanden i bygninger.


Brannsikkerhet - ENØK - Prosessteknikk - Sprinklerkontroller - VVS teknikk